shape_2 1 1

Tenzi TopEfekt® TOTAL 5 litrów

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim czasie.

SKU:fb3ea77a2b3fKategorie: ,

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim czasie.  Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

Zastosowanie

– powierzchnie wrażliwe i delikatne, np. kamień pochodzenia wapiennego, linoleum, lakierowany parkiet
– wszystkie posadzki twarde, odporne na działanie wody i zasad

Sposób użycia

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
W zależności od mytych powierzchni stosować rozcieńczenie:
– powierzchnie delikatne: 0,5-1 l / 10 l wody
– pozostałe: 1-3 l / 10 l wody

Wymyte powierzchnie należy zneutralizować wodą.